A Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezett jelzések alapján számos fogyasztó abban a hitben fizetett egyes vállalkozásoknak nyílászárók hőkorszerűsítéséért, gáz flexibilis csövek és gömbcsapok cseréjéért, fűtőberendezések átvizsgálásáért, szén-monoxid riasztó készülék felszereléséért, hogy a csere vagy a korszerűsítés kötelező jellegű, illetve jogszabályon alapuló, és a gáz-szolgáltató képviseletében keresték fel őket, azonban a munkálatok elvégzését követően szembesültek azzal, hogy a gázszolgáltatónak semmi köze a cseréhez, az átvizsgálás, korszerűsítés, szén-monoxid készülék felszerelése pedig egyébként nem is kötelező.

A fogyasztókat az otthonukban felkereső személyek egyenruhaszerű öltözéke és határozott fellépése rendszerint azt a benyomást keltette a fogyasztókban, hogy a gázszolgáltatótól, illetve annak a megbízásából keresték fel őket.

A gáz flexibilis csövek cseréjével, nyílászárók korszerűsítésével, és a szén-monoxid riasztó készülékek beszerelésével kapcsolatban egyaránt problémát jelentett, hogy a vállalkozás egy olyan összeg megfizetését kérte a helyszínen (foglaló/ kiszállási és szerződéskötési költség/ felmérési díj), amelyet abban az esetben sem térít vissza, ha a fogyasztó eláll a szerződéstől – miközben a fogyasztók azt hitték, hogy előlegként fizetik be a kért összeget.

Amennyiben tehát szerelők keresik fel otthonában, fordítson különös figyelmet a következőkre:

 • Amennyiben valamilyen cserét/javítást ajánlanak fel Önnek egy vállalkozás részéről, mindig tisztázza, hogy a helyszíni szemle, illetve előzetes állapotfelmérés díja felszámításra kerül-e abban az esetben is, ha Ön nem rendeli meg a felajánlott terméket/ szolgáltatást, vagy pedig eláll a szerződéstől!

 • Amennyiben a szerelők azt a benyomást keltik, hogy a gázszolgáltatótól keresték fel Önt, kérje meg őket, hogy arcképes igazolványukkal és megbízólevelükkel igazolják magukat! Fényképes igazolvánnyal bármely cég munkavállalója rendelkezhet, ezért fordítson különös figyelmet arra, hogy az igazolvány, illetve a megbízólevél valóban tartalmazza-e a gázszolgáltató arculati elemeit, továbbá lehetősége van leellenőrizni a szolgáltatónál, hogy ténylegesen az ő alkalmazottja-e a szerelő!

 • Tartsa szem előtt, hogy a gázszolgáltatók szerelési munkálatokat végző alkalmazottai nem jogosultak készpénz átvételére!

 • Amennyiben a szerelők a szükséges munkálatok kötelező jellegére hivatkoznak, kérjen felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen jogszabálynak, szabályzatnak, vagy szabványnak való megfelelést szolgálja a tervezett beavatkozás!

 • Ne tévessze össze a gázszolgáltató alkalmazottai által készített jegyzőkönyvet egy vállalkozással kötött szerződéssel!

 • Legyen tisztában azzal, hogy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, és a vállalkozás, amely az otthonában kereste fel, köteles erről tájékoztatást nyújtani! Az elállási/ felmondási nyilatkozatminta a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor)

 • Ne hagyatkozzon a szóbeli tájékoztatásra! Alaposan tanulmányozza át a szerződést, mielőtt aláírja, és fordítson különös figyelmet arra, hogy a szerződésben rögzítésre kerültek-e a következő pontok:

 • a szerelő nem a gázszolgáltató megbízásából jár el;

 • az elvégzett munkálatok nem kötelező jellegűek;

 • a foglaló/ kiszállási és szerződéskötési költség/ felmérési díj a fogyasztó elállása esetén nem jár vissza!

 • A megfontolt döntéshez időre van szükség. Amennyiben a vállalkozás részéről azonnali döntéshozatalra késztetik – például azzal érvelve, hogy a termék később drágább lesz – éljen a gyanúval, hogy nem tisztességesek a szándékaik!

 • Mielőtt megvásárolná a vállalkozás által kínált terméket, tájékozódjon arról, hogy mennyi egy gáz flexibilis cső, illetve szén-monoxid riasztó készülék, vagy más termék piaci értéke és beszerelési költsége, és ezen információk birtokában hozza meg ügyleti döntését!

Budapest, 2017. december 12.

Nyomtatható verzió PDF formátumban