Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Pannon Medisana Kft. Medinose készülékről közzétett reklámjai alkalmasak voltak a fogyasztók megtévesztésére

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2006. november 16-án hozott határozatában megállapította, hogy a Pannon Medisana Kft. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított, amikor reklámjaiban az általa forgalmazott Medinose készülék allergia elleni hatékonysága és felhasználhatósági területe vonatkozásában olyan állításokat fogalmazott meg, melyeket nem tudott hitelt érdemlően alátámasztani. A Pannon Medisana Kft. jogsértő magatartásáért 1,5 millió Ft. versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.

A GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a Pannon Medisana Kft.-nek azon reklámjai képezték, melyekkel az általa forgalmazott Medinose készüléket kívánta népszerűsíteni.

A versenytörvény szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A fogyasztók megtévesztésének minősül ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A vállalkozás által használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A GVH álláspontja szerint a különféle árucikkek lényeges tulajdonságaira vonatkozó állításokat az azokat forgalmazó profitorientált vállalkozásoknak hitelt érdemlően igazolniuk kell. Abban az esetben, ha az adott vállalkozás terméke nem esett át a reklámokban állított (gyógy)hatás igazolásához szükséges hatósági vizsgálatokon, a termékkel kapcsolatban nem tehető megalapozott állítás.

A GVH határozatában megállapította, a Medinose készülékkel kapcsolatban a Pannon Medisana Kft. nem állíthatta volna a gyógyulást kereső fogyasztóknak azt, hogy a készülék "anti-allergiás". A szavak köznapi értelmében ugyanis ez a kifejezés - más információk hiányában - pusztán a készülék funkciójának megjelölése révén a kezelés biztos és teljes eredményességét sugallja a fogyasztónak. Ezen túl a Pannon Medisana Kft. a reklámjaiban anélkül ígért biztos és teljes eredményességet, hogy ezen megállapítások klinikai vizsgálatokkal teljes bizonyossággal alátámasztottak lennének.

A GVH a Pannon Medisana Kft. több más állítását is a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmasnak minősítette. A vállalkozás például "klinikailag teszteltként" hirdette termékét, jóllehet ezen állítása valóságtartalmát sem tudta bizonyítani.

A GVH a Pannon Medisana Kft.-t jogsértő magatartásáért 1,5 millió Ft. versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-88/2006.

Budapest, 2006. december 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu