Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-88/2006/45.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Pannon Medisana Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

 • A Versenytanács a Vj-88/2006/34. számú végzését visszavonja.

 • Jelen végzésével a Versenytanács elrendeli a 2006. november 16-án kelt Vj-88/2006/25. számú határozatban foglalt kötelezettség, azaz a www.medinose.hu honlapon található jogsértő tájékoztatások eltávolításának végrehajtását.

  Ezzel egyidejűleg a Versenytanács a kötelezett vállalkozással szemben e végzés kézhezvételétől számítottan - a kötelezettség teljesítésének igazolásáig - napi 50 000 (azaz ötvenezer) Ft végrehajtási bírságot szab ki.

  A határozat kézhezvétele és a kötelezettség teljesítése közti - napokban mért - időszakra számított végrehajtási bírságot a kötelezett vállalkozás a teljesítés igazolásától számított 15 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára.

 • A Versenytanács a Pannon Medisana Kft.-vel szemben továbbá 210 000, azaz kétszáztízezer Ft eljárási bírságot szab ki.

  A Versenytanács felhívja a Pannon Medisana Kft.-t, hogy az eljárási bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára jelen végzés jogerőre emelkedését követően 8 napon belül fizesse be.

 • E végzés ellen a Vj-88/2006/34. számú végzés visszavonása tekintetében (1. pont) jogorvoslatnak nincs helye.

  A végrehajtás elrendelésének kérdésében (2. pont) az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három napon belül végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

  Az eljárási bírság (3. pont) tekintetében jelen végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.