Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Experient Enterteiment Ltd., a Weltimmo S.r.o., valamint az Experient Entertaiment Ltd. Company ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-122/2010. ügyszámon eljárást indított az Experient Enterteiment Ltd., a Weltimmo S.r.o., valamint az Experient Entertaiment Ltd. Company ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. december 13-án bejelentések, illetve panaszok alapján versenyfelügyeleti eljárást indított az Experient Enterteiment Ltd., a Weltimmo S.r.o., valamint az Experient Entertaiment Ltd. Company ellen. A bejelentések a nevezett vállalkozások üzemeltetésében működő www.ingatlandepo.com , www.ingatlanbazar.com címen elérhető honlapok ingatlan hirdetési feltételeivel kapcsolatban érkeztek a versenyhivatalhoz. A fent említett vállalkozások közül az Experient Entertaiment Ltd. Company működteti a www.ingatlanbazar.net honlapot, azonban az eljárás indításának napjáig ezzel az oldallal kapcsolatban nem történt bejelentés.

A vállalkozások kereskedelmi gyakorlata a fogyasztókkal szemben tisztességtelen az alábbiak miatt:

  • a fogyasztóval kötött szerződés időtartama indokolatlanul hosszú

  • a hirdetést nem lehet inaktívvá tenni, vagy törölni addig, amíg a fogyasztó nem rendezte a tartozását

  • a hirdetéseket 30 napon belül, illetve a tartozás rendezése ellenére sem lehet törölni

  • az ügyfélszolgálata/panaszkezelése tekintetében a fogyasztókat megtévesztik, miközben a honlapokat üzemeltető vállalkozások külföldi székhelyűek, továbbá a fogyasztó hosszabb távú szerződéses jogviszonyba kerül az eljárás alá vontakkal

  • a hirdetések keresése regisztrációhoz kötött, azonban erről a fogyasztó semmilyen tájékoztatást nem kap

  • a tartozás összegét a fogyasztók nem ismerik, valamint a követelés esetében rendkívül agresszívan lépnek fel

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed a vállalkozások által 2009. augusztus 14-től az ügyindítás napjáig folytatott kereskedelmi gyakorlatra.

A fenti magatartással az Experient Enterteiment Ltd., a Weltimmo S.r.o., valamint az Experient Entertaiment Ltd. Company valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésében, a 7. § (1) és (5) bekezdéseiben foglalt megtévesztő és a 8 § (1) bekezdésében foglalt agresszív, valamint az Fttv. mellékletének 26. pontjában és a 3.§ (2) bekezdésében foglalt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. december 20.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Gazdasági Versenyhivatal
Ügyfélszolgálata
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: 472-88-51
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu , sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu