Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
34.Kpk.46.520/2014/6.

A dr. B. G. ügyvéd (cím ) által képviselt ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. (1215 Budapest, Ady Endre út 57.) kérelmezőnek a dr. B. L. irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hiv. szám: Vj/65-194/2012.) kérelmezett ellen versenyügyben hozott közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásban a bíróság meghozta a következő

V é g z é s t

A bíróság a kérelmezett Vj/65-194/2012. számú végzését hatályon kívül helyezi, és a kérelmezettet új eljárásra kötelezi.

A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt eljárási illeték az állam terhén marad.

Az eljárási költségeiket a felek maguk viselik.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.