Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
36.Kpk.45.844/2015/7.

A bíróság a Dr. P. Z. Ügyvédi Iroda (1026 Budapest, Pasaréti út 129., eljár: dr P. Z. ügyvéd) által képviselt ÉTER-1 Kft. (1132 Budapest, Hegedűs Gy. 49-51.) kérelmezőnek dr. Sz. T. irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány 5.) kérelmezett ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt folyamatban levő nemperes eljárásban meghozta a következő

v é g z é s t :

A bíróság a kérelmező felülvizsgálati kérelmét elutasítja.

Kötelezi, hogy fizessen meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására - 10.000 (azaz tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s :

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.