Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.053/2016/42. szám

A Fővárosi Törvényszék a dr. B G ügyvéd (...) és a dr. P Z Ügyvédi Iroda (...) által képviselt ETER-1 Mérnöki és Tanácsadó Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.) I. rendű, a Buda Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Csévi utca 11/A., ügyintéző: dr. G K ügyvéd) által képviselt Schneider Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.) II. rendű, a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Váci út 20., ügyintéző: dr. K L A ügyvéd) által képviselt RVI Magyarország Tanácsadó Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) III. rendű, valamint a dr. Ronga Ügyvédi Iroda (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 69., ügyintéző: dr. Sz A G ügyvéd) által képviselt Aquaplus Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi utca 1.) IV. rendű felpereseknek a dr. Számadó Tamás Bírósági Képviseleti Irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5., 1391 Budapest, 62. Pf. 211., hivatkozási szám: Vj-65/2012.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. évi február hó 16. napján kelt 32.K.30.768/2015/105. számú ítélete ellen az I. rendű felperes által 110., a II. rendű felperes által 109., a III. rendű felperes által 114. és a IV. rendű felperes által 112. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2016. évi augusztus hó 24. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön-külön 100.000 (azaz egyszázezer) - 100.000 (azaz egyszázezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - az I. rendű felperes 1.328.000 (azaz egymillió-háromszázhuszonnyolcezer) forint, a II. rendű felperes 2.448.000 (azaz kétmillió-négyszáznegyvennyolcezer) forint, a III. rendű felperes 784.000 (hétszáznyolcvannégyezer) forint, míg a IV. rendű felperes 2.500.000 (azaz kétmillióötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.