Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság
13.K.700.481/2018/6.

A Fővárosi Törvényszék [...] ügyvéd ( ) által képviselt S. Zs. L. ( ) felperesnek, dr. Nacsa Mónika kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen, versenyügyben hozott járulékos közigazgatási cselekmény (hiv. szám: Vj/22-685/2015.) bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg az alperesnek 10 000 (Tízezer) forint perköltséget, valamint az állam javára az állami adó- és vámhatóság külön felhívására 15 000 (Tizenötezer) forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.