Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék mint I. fokú bíróság
17.K.700.469/201 8/12.

A Fővárosi Törvényszék a személyesen eljáró [...] ügyvéd [...] felperesnek a dr. Nacsa Mónika kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány út 11.; hiv. szám: Vj/22-686/2015.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott járulékos közigazgatási cselekmény bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg az alperesnek 20 000 (húszezer) forint perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 15 000 (tizenötezer) forint kereseti illetéket az adóhatóság külön felhívására az állam javára fizessen meg.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.