Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/100/2014.
Iktatószám:
Vj/100-22/2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Molnár Odette ügyvezető által képviselt Angelstore Kft. (9027 Győr, Puskás Tivadar út 4.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács kötelezi az Angelstore Kft.-t az általa tett alábbi vállalások teljesítésére:

 1. az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül igazolja, hogy a www.snuza.hu című honlapról törölte, valamint vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően – ameddig azokat hitelt érdemlően, tudományos igényességgel alá nem támasztja, illetve ameddig az általa forgalmazott termékek orvostechnikai eszköznek nem minősülnek – nem alkalmaz termékei kapcsán

 • a piacelsőségi állításokat,
 • a koraszülöttek légzésfigyelésére való alkalmasságra, funkcióra vonatkozó állításokat,
 • a légzésre stimuláló funkcióra vonatkozó állításokat;
 1. az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően megrendelésre kerülő – minden egyes, orvostechnikai eszköznek nem minősülő, légzésfigyelő elnevezéssel forgalmazott terméke – kommunikációja (reklámok és egyéb tájékoztatási eszközök, honlapi tartalom) során feltünteti, hogy az adott termék nem minősül orvostechnikai eszköznek;

 1. az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően az Angelstore Kft. raktárából értékesítésre kerülő és kiszállított, orvostechnikai eszköznek nem minősülő Snuza termékeken (azok csomagolásán, felragasztott címkén) hangsúlyosan (termék megnevezésével együtt, azzal azonos méretben és kiemeléssel) feltünteti, hogy azok nem orvostechnikai eszközök;

 1. az Angelstore Kft. vállalja, hogy a fenti pontokra figyelemmel a jelen határozat kézhezvételét követő megrendelések esetében módosítja a Brendon nagykatalógusbeli Snuza reklámok tartalmát is;

 1. az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30. naptól 2016. február 1-ig a www.legzesfigyelo.hu című honlapján edukációs céllal olyan – termék(név)-megjelenítést nem tartalmazó – tájékoztatást tesz közzé, amely többek között ismerteti az egyes légzésfigyelő típusokat, az orvostechnikai eszköznek minősített és az egyéb légzésfigyelők különbségeit, különös tekintettel azok eltérő jelöléseire, szabályozására és felügyeletére, olyan módon, hogy az edukációs tartalom

 • a www.legzesfigyelo.hu nyitóoldalán közvetlenül elérhető lesz a fogyasztók számára észlelhető módon, valamint
 • egyes lényeges tartalmi elemei (orvostechnikai eszközök minősítésének kérdése, CE jelölés és szám különbsége) kiemelten is megjelenítésre kerülnek;
 1. az Angelstore Kft. vállalja, hogy a fentiek teljesítését 2016. február 1-ig hitelt érdemlően és részletesen igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a légzésfigyelő megnevezés és a légzésfigyelő funkció tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.