Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/111/2015.
Iktatószám: Vj/111-44/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a V. L. ügyvezető által képviselt GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. (1112 Budapest, Töhötöm u. 27.) eljárás alá vonttal szemben kiszabott eljárási bírság tárgyában Vj/111-32/2015. számon iktatott, az Versenytanácshoz 2016. március 7-én felterjesztett fellebbezése tárgyában – tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a vizsgálók Vj/111-32/2015. számú eljárási bírságot kiszabó végzését akként változtatja meg, hogy

  • törli a végzés indokolásának azon részeit, amelyek arra utalnak, hogy a kérelmező magatartása az eljárás elhúzását eredményezte,

  • a végzés indokolását a következőkkel egészíti ki:

„A GEO-SIVO Kft. 2013. és 2014. évre vonatkozó beszámolója alapján megállapítható, hogy a társaság 2013. évi nettó árbevétele 28.296.000,- Ft, míg 2014. évi nettó árbevétele 54.234.000,- Ft volt, 2013-ban a mérleg szerinti eredménye 944.000,- Ft volt, míg a 2014. évben mérleg szerinti eredménye 18.000,- Ft volt. A 2015. május 10-én kelt jegyzőkönyv szerint 2014. évi mérlegbeszámoló elfogadása mellett 5.900.000,- Ft osztalék került kifizetésre. Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a GEO-SIVO Kft. mindkét évben nyereséges volt és kérelmező pénzügyi helyzete a 2013-as évhez képest 2014-ben számottevően nem romlott. E tények kérelmező vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai körében akként kerül figyelembevételre, hogy a GEO-SIVO Kft. számára egy nagyobb összegű eljárási bírság kifizetése nem jelent aránytalan nehézséget.”

Egyebekben az eljáró versenytanács a vizsgálók eljárási bírságot kiszabó Vj/111-32/2015. számú végzését helybenhagyja.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.