Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint másodfokú bíróság
részítélete

 

Az ügy száma: Kf. VI. 39.085/2021/5.
A tanács tagjai: dr. Fekete Ildikó a tanács elnöke, dr. Remes Gábor előadó bíró, dr. Nagy Szabolcs bíró
Az I. rendű felperes: Vikuv Vízkutató és Fúró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.)
А II. rendű felperes: Drillingwater Kft. (4030 Debrecen, Monostorpályi u. 29.)
А III. rendű felperes: Aquazit Szolgáltató Kft. (1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 16.)
A felperesek képviselője: [...] ügyintéző: [...] ügyvéd (...)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: dr. Kőhalmi Attila versenytanácstag és dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben hozott Vj/111-171/2015. számú (az eljárás alá vontak számára betekinthető iratváltozat: Vj/111-172/2015., betekinthető iratváltozat: Vj/111-173/2015.) számú egybefoglalt döntés határozati része, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségének vizsgálata
A fellebbezett határozat: a Fővárosi Törvényszék 107.K.700.130/2019/22. számú ítélete
A fellebbezést benyújtó fél: az I. rendű felperes (23. sorszám alatt) а II. rendű felperes (24. sorszám alatt) а III. rendű felperes (25. sorszám alatt)

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 107.K.700.130/2019/22. számú ítéletét az alperesi határozattal az I, а II. és а III. rendű felperesekkel szemben kiszabott versenyfelügyeleti bírság jogszerűségének vizsgálata, valamint a perköltség és az illeték viselésére vonatkozó rendelkezések tekintetében hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot e körben új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Megállapítja, hogy a másodfokú eljárásban az I. rendű felperesnek 220.000 (azaz kettőszázhúszezer), a II. rendű felperesnek 20.000 (azaz húszezer), a III. rendű felperesnek 90.000 (azaz kilencvenezer), az alperesnek pedig 300.000 (azaz háromszázezer) forint költsége merült fel.
A részítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.