Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék


Az ügy száma: 104.K.702.939/2021/10.
Az I. rendű felperes: Vikuv Vízkutató és Fúró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.)
А II. rendű felperes: Drillingwater Kft. (4030 Debrecen, Monostorpályi utca 29.)
А III. rendű felperes: Aquazit Szolgáltató Kft. (1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 16.)
A felperesek képviselője: Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...])(1053 Budapest, Károlyi utca 12.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos és dr. Kőhalmi Attila versenytanácstag
A per tárgya: verseny ügyben hozott Vj/111-171/2015. (az eljárás alá vontak számára betekinthető iratváltozat: Vj/111-172/2015., betekinthető iratváltozat: Vj/111-173/2015.) számú egybefoglalt döntés határozati része mint közigazgatási cselekmény jogszerűségének vizsgálata

ÍTÉLET:

A bíróság az alperes 2018. december 19. napján kelt Vj/111-171/2015. számú határozata rendelkező részének IV. pontját megsemmisíti.

Az eljárás során felmerült első- és másodfokú perköltségeiket a felek maguk viselik.

Kötelezi a bíróság az I. rendű felperest 750 000 (hétszázötvenezer) forint, а II. rendű felperest 26 000 (huszonhatezer) forint, а III. rendű felperest 110 000 (száztízezer) forint kereseti részilleték - az állam külön felhívására történő - megfizetésére; a további 886 000 (nyolcszáznyolcvanhatezer) forint kereseti részilletéket az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.