Ügyszám

A közvetlen résztvevők

A kérelem beérkezésének dátuma

Az összefonódás rövid bemutatása

Vj-93/2012.

OTP Fordulat Tőkealap;
D-ÉG Zrt.;
D-ÉG Thermoset Kft.

2012.12.01.

Összefoglaló