Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
34.Kpk.46.135/2014/2.

A bíróság a Sz Ügyvédi Iroda (székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 8. fm. 4., eljáró ügyvéd: dr. Sz J ) által képviselt CEMEX Hungária Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Hajóállomás u. 1.) kérelmezőnek a dr. R dr. J D jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hiv. szám: Vj/29-509/2011.) kérelmezett ellen versenyügyben hozott közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásában meghozta az alábbi

V é g z é s t :

A bíróság a kérelmező Vj/29-509/2011. számú kérelmezetti végzés ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 1.000,- (azaz egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s :

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.