Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
34.Kpk.46.502/2015/15.

A bíróság a Sz Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 8. félemelet 4., eljáró ügyvéd: dr. Sz J ) és a W L Ügyvédi Iroda (1147 Budapest. Ilosvai Selymes u. 95., eljáró ügyvéd: dr. W L ) által képviselt CEMEX Hungária Kft. (1095 Budapest, Hajóállomás u. 1.) kérelmezőnek a dr. Sz T irodavezető jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; hív. szám: Vj/29-641/2011.) kérelmezett ellen versenyügyben hozott közigazgatási hatósági végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási nem peres eljárásban meghozta a következő

V é g z é s t

A bíróság a felülvizsgálati kérelmet elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy 15 napon belül fizessen meg kérelmezett hatóságnak 5.000,- (azaz Ötezer) forint eljárási költséget.

Kötelezi, hogy fizessen meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására - 10.000,- (azaz tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.