Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék
mint másodfokú bíróság
2.Kf.650.191/2018/14.

A Fővárosi Törvényszék a [...] ügyvéd ([...]) által képviselt Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Noszlopy u. 2.) I. rendű, a [...] Ügyvédi Iroda ([...], eljáró ügyvéd: [...]) és a [...] ([...], eljáró ügyvéd: [...]) által képviselt Redymix Hungária Kft. (1095 Budapest, Hajóállomás utca 1.) II. rendű, az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12., eljáró ügyvéd: [...]) által képviselt DBK-Földgép Építési Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.) III. rendű, a [...] Ügyvédi Iroda ([...], eljáró ügyvéd: [...]) és a [...] Ügyvédi Iroda ([...], eljáró ügyvéd: [...]) által képviselt Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.) IV. rendű, az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u.12., eljáró ügyvéd: [...]) által képviselt Osteuropaische Zementbeteiligungs GmbH. (D-220457 Hamburg, Willy Brandt Str. 69.) V. rendű, a [...] ügyvéd ([...]) és a [...] ügyvéd ([...]) által képviselt Lasselsberger Hungária Kft. (1238 Budapest, Grassalkovich utca 255.) VI. rendű, a [...] Ügyvédi Iroda ([...], eljáró ügyvéd: [...]) által képviselt Magyar Betonszövetség ”v.a.” (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület 1. lépcsőház) VII. rendű, a [...] ügyvéd ([...]) és a [...] Ügyvédi Iroda ([...], eljáró ügyvéd: [...]) által képviselt Generál Mély- és Magasépítő Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Info park D. épület) VIII. rendű felpereseknek a másodfokú eljárásban dr. Nacsa Mónika és dr. Ay Zoltán kamarai jogtanácsosok által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5., hivatkozási szám: Vj/29/2011.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. április 6. napján kelt 2.K.34.125/2014/69. számú ítélete ellen a II. rendű felperes által 72. sorszám alatt, a III. rendű felperes által 75 sorszám alatt, a IV. rendű felperes által 71. sorszám alatt, az V. rendű felperes által 76. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2018. november 28. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének a II., III., IV. és V. rendű felperesre vonatkozó rendelkezéseit megváltoztatja, az alperes 2014. június 30. napján kelt Vj/29-522/2011. számú határozatának a II., III., IV. és V. rendű felperesre vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, és az alperest a II., III., IV. és V. rendű felperes tekintetében új eljárásra kötelezi.

Kötelezi az alperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg a II., III., IV. és V. rendű felperesnek külön-külön 2.000.000.- (azaz kétmillió) - 2.000.000.- (azaz kétmillió) forint együttes első- és másodfokú perköltséget.

A II., III., IV. és V. rendű felperesek tekintetében a kereseti és fellebbezési illetéket az állam viseli. Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.