Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
33.Kpk.46.318/2014/7.

A dr. Sz J ügyvéd ( ) által képviselt Cemex Hungária Kft. (1095 Budapest, Hajóállomás u. 1.) kérelmezőnek a dr. B L irodavezető és dr. R dr. J D jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) kérelmezett ellen a kérelmezett által hozott Vj/29-509/2011. számú közigazgatási hatósági végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási nemperes eljárásban a bíróság meghozta a következő

V é g z é s t

A bíróság a kérelmezett Vj/29-509/2011. számú végzését hatályon kívül helyezi és a kérelmezettet új eljárásra kötelezi.

A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt eljárási illetéket az állam viseli.

Az eljárási költséget a felek maguk viselik.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.