Nyomtatható verzió PDF formátumban

Az ítélet csak az elsőrendű felperes tekintetében jogerős!

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
2.K.34.125/2014/69.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság a Berke & Molnár Ügyvédi Iroda [...] és dr. K. I. [...] által képviselt Betonpartner Magyarország Kft. (1103 Budapest, Noszlopy u. 2.) elsőrendű, az Erős Ügyvédi Iroda [...], a Wallacher Ügyvédi Iroda [...] és a Szoboszlai Ügyvédi Iroda [...] által képviselt Cemex Hungária Építőanyagok Kft. (1095 Budapest. Hajóállomás u 1.) másodrendű, az Oppenheim Ügyvédi Iroda [...] által képviselt DBK-Földgép Építési Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.) harmadrendű, a Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda [...] és dr. H. S. [...] által képviselt Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.) negyedrendű, az Oppenheim Ügyvédi Iroda [...] által képviselt Osteuropaische Zementbeteiiigungs Gmbh (2204 Hamburg, Willy-Brandt str. 69.) ötödrendű, a dr. K. F. [...] és dr. B. L. [...] által képviselt LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. (1238 Budapest, Grassalkovich u. 255.) hatodrendű. a Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda [...] által képviselt Magyar Betonszövetség „v.a.” (1191 Budapest, Üllői út 206. B. ép. I. lh.) hetedrendű, a Dr. N. Cs. [...] a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda [...] és a K. Szabó Ügyvédi Iroda [...] által képviselt STRABAG Építő Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) nyolcadrendű felpereseknek a dr. Ruszthiné dr. Juhász Dorina jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen verseny ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet

A bíróság a kereseteket elutasítja.

Kötelezi az I.r. (elsőrendű), Il.r. (másodrendű), III.r. (harmadrendű), IV.r. (negyedrendű), V.r. (ötödrendű), és VI.r. (hatodrendű) felpereseket, hogy tizenöt napon belül fizessenek meg az alperesnek személyenként külön-külön 120.000 (százhúszezer) forint, a VII. (hetedrendű) és VIII.r. (nyolcadrendű) felperesek személyenként külön-külön 40.000 (negyvenezer) forint perköltséget.

Kötelezi a bíróság az I.r. (elsőrendű), II.r. (másodrendű), III.r. (harmadrendű), IV.r. (negyedrendű), V.r. (ötödrendű), VI.r. (hatodrendű) és VIII.r. (nyolcadrendű) felpereseket, hogy az állami adóhatóság külön felhívására fizessenek meg személyenként külön-külön 1.500.000 (egymillió ötszázezer) forint, a VII.r. (hetedrendű) felperes 60.000 (hatvanezer) forint le nem rótt kereseti illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon nyolc példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.