Nyomtatható verzió PDF formátumban

Kartellgyanúban a megyei lapkiadók

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2011. szeptember 19-én előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott két megyei lapkiadó vállalat székhelyén, illetve telephelyén. A GVH munkatársai az Axel Springer-Magyarország Kft. és az Inform Média Kft. üzleti helyiségeiben tartottak vizsgálatot.

A Gazdasági Versenyhivatal 2011. március 22-én indított versenyfelügyeleti eljárást az Axel Springer-Magyarország Kft., az Inform Média Kft., a Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., valamint a Pannon Lapok Társasága Kft. ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt, amelynek keretében most előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott az Axel Springer-Magyarország Kft-nél és az Inform Média Kft-nél. A GVH rendelkezésére álló információk szerint az említett vállalkozások (illetve azok jogelődjei) között a 2000. év során létrejött, vasárnapi lapokkal kapcsolatos szerződések kölcsönös versenytilalomra, illetve árak egyeztetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.

Ennek értelmében a felek kölcsönösen nem támadják meg egymás megyei/regionális piacait, mely kölcsönös versenytilalom nem csak a vasárnapi lapokra vonatkozik, hanem bármilyen nyomtatott lapra, és kiterjed a helyi elektronikus médiára is. Feltételezhető továbbá, hogy a fent felsorolt vállalkozások egyeztetéseket folytattak az árus lapárakra és a hirdetési árakra vonatkozóan is.

A GVH gyanúja szerint a fenti magatartásukkal az eljárás alá vont vállalkozások feltételezhetően megsértették a versenytörvény versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó rendelkezéseit. Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemle lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárások lefolytatására biztosított időtartam 6 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal szintén 6 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-23/2011.

Budapest, 2011. szeptember 23.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu