Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
mint másodfokú bíróság
10.Kf.650.113/2019/14.

A Fővárosi Törvényszék a Jókay & Társai Ügyvédi Iroda (1126 Budapest, Németvölgyi út 18. 1/7., ügyintéző: ügyvéd), a Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (1123 Budapest, Alkotás utca 39/C., ügyintéző: ügyvéd) és a Hetényi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Váci út 76., ügyintéző: ügyvéd) által képviselt Mediaworks Hungary Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) felperesnek a dr. Nacsa Mónika bírósági képviseleti irodavezető, kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány út 5.) alperes ellen versenyügyben hozott Vj/23-322/2011. számú közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. július 18-án kelt 16.K.30.123/2015/89. számú ítélete ellen а II. rendű felperesi jogelőd által 93. sorszám alatt, а III. rendű felperesi jogelőd által 90. sorszám alatt, az alperes által 92. sorszám alatt előterjesztett fellebbezések, valamint az I. rendű felperesi jogelőd által Kf.650.136/2016/4. szám alatt előterjesztett csatlakozó fellebbezés folytán - hatályon kívül helyezés miatt megismételt másodfokú eljárásban, nyilvános tárgyalás alapján meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja akként, hogy az alperes határozatát - a bírságot kiszabó részében - hatályon kívül helyezi és az alperest e körben új eljárásra kötelezi. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 15.000.000 (Tizenötmillió) forint együttes első-, másodfokú és felülvizsgálati perköltséget. Az ezt meghaladó költségeiket a felek maguk viselik.
Kötelezi a felperest, hogy az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására fizessen meg az államnak 2.000.000 (Kétmillió) forint kereseti és fellebbezési részilletéket. Az ezt meghaladó kereseti és fellebbezési részilletéket az állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.