Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
39.Kpk.45.272/2014/12.

A bíróság a dr. N. Cs. I. ügyvéd (  ) és a Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társa Ügyvédi Iroda (1123. Budapest, Alkotás u. 39/c., ügyintéző ügyvéd: dr. S. Sz. ) által képviselt Axel Springer-Magyarország Kft. (2800. Tatabánya, Mártírok út 44.) kérelmezőnek a dr. B. Zs. jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054. Budapest, Alkotmány u. 5.) kérelmezett ellen verseny ügyben hozott közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásban meghozta a következő

Végzést:

A bíróság a kérelmező kérelmét elutasítja.

A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 10.000.- (Tízezer) forint eljárási illetéket a kérelmező az adóhatóság külön felhívására az államnak köteles megfizetni.

Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy 15 nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 20.000.- (Húszezer) forint eljárási költséget.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.