Nyomtatható verzió PDF formátumban

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma: Kfv. VI.37.060/2018/15.
A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Vitál-Eigner Beáta előadó bíró, Dr. Sugár Tamás bíró
A felperesek: INFORM MÉDIA Lapkiadó Kft. I. rendű (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.)
Mediaworks Hungary Zrt. III. rendű (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) úgy is, mint a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft. volt II. rendű (8200 Veszprém, Házgyári út 12.) jogutódja
Az I. rendű felperes képviselője: Jókay & Társai Ügyvédi Iroda (1126 Budapest, Németvölgyi út 18., ügyintéző ügyvéd: Dr. J. I.)
A III. rendű felperes képviselője: Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (1123 Budapest, Alkotás út 39/C., ügyintéző ügyvéd: Dr. S. Sz.) és Hetényi Ügyvédi
Iroda (1133 Budapest, Váci út 76., ügyintéző ügyvéd: Dr. H. K.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány út 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Nacsa Mónika kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: az alperes
A felülvizsgálati kérelem száma: 99.
Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. július 18-án kelt 16.K.30.123/2015/89. számú ítélete
A másodfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Fővárosi Törvényszék 2017. október 4-én kelt 1 .Kf.650.136/2016/11. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 1.Kf.650.136/2016/11. számú ítéletét hatályon kívül helyezi és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.

Az I. rendű, a III. rendű felperes és az alperes felülvizsgálati eljárásban felmerült költségét személyenként 1.500.000.- (egymillió-ötszázezer) forintban állapítja meg.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.