Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
l.Kf.650.136/2016/11.

A Fővárosi Törvényszék a Jókay & Társai Ügyvédi Iroda (1126 Budapest, Németvölgyi út 18. 1/7., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt INFORM MÉDIA Kft. (4031 Debrecen,Balmazújvárosi út 11.) I. rendű, a Hetényi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Váci út 76., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 12.) II. rendű és a Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (1123 Budapest, Alkotás út 39/C., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Mediaworks Hungary Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) III. rendű felpereseknek a dr. Számadó Tamás irodavezető jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány út 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. évi július hó 18. napján kelt 16.K.30.123/2015/89. számú ítélete ellen a II. rendű felperes 93. sorszámú, a III. rendű felperes 90. sorszámú, az alperes 92. sorszámú fellebbezésére, valamint az I. rendű felperes Kf.4. sorszámú csatlakozó fellebbezésére - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és az alperes 2014. október 20- án kelt Vj/23-322/2011. számú határozatának a II. rendű felperesre vonatkozó rendelkezéseit, valamint az I. és III. rendű felpereseket bírság fizetésére kötelező rendelkezéseit hatályon kívül helyezi és az alperest ez utóbbiak körében új eljárásra kötelezi.

Kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az I. rendű felperesnek 12 000 000 (tizenkettő millió) forint, a II. rendű felperesnek 20 000 000 (húszmillió) forint, a III. rendű felperesnek 14 000 000 (tizennégy millió) forint együttes első-és másodfokú perköltséget.

A feljegyzett kereseti és fellebbezési illetékeket az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.